Presentació Organització Programa Continguts Inscripció Desplaçament Ubicació Allotjament Ponents
3r. Congrés de Pastorets de Catalunya | Mataró, 21 de març de 2009 | Bloc del congrés | Facebook
III Congrés de Pastorets de Catalunya

INSCRIPCIÓ

Accés al formulari d'inscripció >>

Quotes d’inscripció

Les quotes d’inscripció per als assistents al Congrés, fins al dia 15 de març de 2009, seran les següents:

  • Per als membres d’un grup associat a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya: 20 € per persona
  • Per als membres d’un grup no associat a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya: 25 € per persona
  • Altres assistents: 25 €
  • Menors de 10 anys: 6 €

A partir de l’16 de març les quotes de participació augmentaran un 25 %

La quota per als acompanyants serà la mateixa que per als assistents al Congrés. La quota per als acompanyants menors de 10 anys serà de 6 €.

Aquesta quota cobreix els drets d’assistència al Congrés i a les activitats programades, un obsequi per als participants, els materials de treball, l’esmorzar, el dinar i el sopar de cloenda.

Per tal de facilitar el desplaçament dels assistents al Congrés, la organització està treballant per oferir un servei d’autocars gratuït des de diversos indrets de Catalunya. Els propers dies us concretarem si és viable aquesta possibilitat.
Caldrà que feu constar en el formulari d’inscripció si desitgeu utilitzar aquest servei si es posa en marxa.

Serà imprescindible per a formalitzar la inscripció que empleneu i envieu la fitxa que trobareu a continuació i feu l’ingrés al compte corrent de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. El justificant de pagament s’haurà d’enviar per correu electrònic (info@pastoretsdecatalunya.cat) o per fax (93 790 85 02).
No es considerarà completada la inscripció fins que no es rebi la fitxa d’inscripció i el justificant de pagament.

No hi ha límit de participants per grup. Si cal, ompliu dos formularis d'inscripció.

Aprofiteu per inscriure el vostre grup a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya i gaudiu dels avantatges de la quota d’inscripció reduïda.
Els grups que es donin d’alta abans del 31 d’abril els hi serà retornada la diferència de quota.

Forma de pagament

El pagament de la inscripció es realitzarà per transferència bancària al compte corrent de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya que es detalla a continuació, indicant, important, el nom del grup o el nom del participant.

Coordinadora de Pastorets de Catalunya
Caixa de Manresa
Nº de compte: 2041.0010.31.0040154378

Cancel·lació

En caso de cancel·lació, caldrà notificar-ho per correu electrònic, al menys amb una setmana d’antelació a la data del Congrés. En aquest cas es retornarà l’import íntegre de la inscripció.

No s’admetrà cap altra forma de cancel·lació.

Aforament

El taller de maquillatge "Fer real l'inexistent" té una capacitat màxima de 50 persones.

Es reserva una plaça per cada un dels 50 primers grups que s'inscriguin al taller. En cas de quedar alguna plaça lliure, es comunicarà directament als grups que s'hi hagin inscrit i s'adjudicarà per ordre d'inscripció.

Accés al formulari d'inscripció >>

(c) 2009 Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Tots els drets reservats.