Els Pastorets de Berga Els Pastorets Vivents de: Serafí Pitarra