Els Pastorets, una mica d'història

Els Pastorets són un dels més genuïns exponents de la cultura popular al nostre país. Aquestes representacions tan tradicionals als pobles i ciutats de Catalunya han excedit l’àmbit religiós primer, i espectacle després, per esdevenir moltes vegades ensenyes i signe d’identitat del lloc on es representen. També han estat històricament una escola de teatre on han debutat molts dels actors i actrius del nostre país.

'Los Pastorcillos en Belén, ó sea el nacimento de Jesucristo', text manuscrit del s. XVIII  signat per Juan Santa y Solé i guardat a l'Arxiu Comarcal del BagesEls Pastorets tenen el seu origen en les representacions medievals que es celebraven a l’interior de les esglésies el dia de Nadal, sobretot de la missa de Matines que més tard esdevindria la Missa del Gall. A partir de les reformes del Concili de Trento (1545-1563), i la depuració de la litúrgia, es prohibeixen aquestes representacions, tot i que sembla que en part es van mantenir com uns actes populars deslligats del fet litúrgic. Aquest espectacle popular s'estructura i creix amb les formes teatrals del barroc espanyol, definint molts dels personatges i la base argumental dels nostres Pastorets actuals, partint de la iconografia i els relats dels evangelis al voltant del Nadal.

Per trobar els primers textos de Pastorets ens hem de situar al segle XVIII, tot i que en català ja coneixem un text del segle XVII d'origen rossellonès: “Relació dragmàtica de la Nativitat del fill de Déu”. A l'Arxiu Comarcal del Bages, s'hi troben dos textos de Pastorets impresos a Sevilla i escrits en llengua castellana, que es poden datar de finals del XVIII i que al 1813 ja es representaven a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa: “Comedia famosa, Los zelos de San Josef”, original de D. Cristoval de Monroy y Silva, i “El cascabel del demonio. Auto al nacimiento de CRHISTO nuestro Señor”.

A Catalunya durant el segle XVIII tenim notícies diverses de les representacions de Pastorets. La referència més antiga ens l'ofereix l'historiador Joan Giménez Blasco que en un document trobat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, datat del 11 de febrer de 1721, es sol·licita permís per a les representacions de Pastorets a Mataró. A Manresa trobem una altra notícia corresponent a l'any 1770, quan en un tràgic accident moriren tres persones que assistien a les representacions de Pastorets que es representaven a l'Hospital de Sant Andreu. Tenim notícies també de les representacions en convents o cases de nobles com un divertiment nadalenc. El Baró de Maldà (1746-1819) ens relata aquestes representacions a la seva obra “Calaix de sastre”:

“Se fan a Barcelona algunes diversions caseras, que las componen menestrals ben avinguts; de estas, en un ters pis destràs de Palacio dintre d’un carreró, de uns Pasturets als que eixen los representants molt ben vestits... queda format teatro ab sos bastidors, ben pintats y ab la deguda propietat en tot quan representen eixos joves i minyons: del primer pas de Luzbel en la cayguda al foch, llantsant-lo lo Arcàngel antMiquel; los passos del Sagrat desposori de Maria Santíssima ab Sant Joseph;los zelos de Sant Joseph; lo Misteri de l’anunciació a Nostra Senyoraper lo Arcàngel Sant Gabriel; lo Naixement del Divino Infant; una Glòria molt ben treta, així de tot lo demés, qe ho acaba d’alegrar la músicade violins i un contrabaix, finit-se la funció de dits Pastorets a 2/4de 12 antes de la mitja nit, y son comensament a 8 horas”

Portada del text de Jaume Piquet editat a Barcelona el 1871

El primer text escrit a Catalunya del qual es té constància és el manuscrit "Naxament del niño Jesús y altrament anomenat Los Pastorets" (1766) de Manuel Verdaguer, i que es conserva al Museu Arxiu de Santa Maria a Mataró. Aquest text escrit en castellà, es basa en l'obra de Juan Quiroga Faxardo (1591-1660) "El cascabel del demonio".

Els Pastorets editats a Catalunya més antics que es conserven són "Los pastorcillos en Belén ó sea el Nacimiento de Jesucristo", impresos a Igualada l'any 1844, tot i que existeix un text anterior “Els Pastorets” d’Ignasi Plana editat a Barcelona el 1799, però del qual desconeixem el contingut. Sí que tenim en canvi el text “La infància de Jesucrist o els Pastorets en Betlehem” de Joan Piquet, imprès el 1871, i que es el primer text en català que coneixem. Malgrat la popularitat dels Pastorets, serà a partir del text de Mossèn Miquel Saurina "Los Pastorets en Bethlem o sia Lo naixement de Ntre. Senyor Jesucrist" (1887), que aquestes representacions es fan presents arreu del territori català a través de la xarxa de Centres Catòlics existent.

Portada del text de Berga de 1926Un canvi substancial vindrà de la mà del conegut dramaturg Frederic Soler "Pitarra" que l'any 1891 estrena la seva versió "El bressol de Jesús o en Garrofa i en Pallanga”. Aquest text , de l'autor teatral en català més prestigiós de l'època,  representa una dignificació del gènere que li obrirà les portes als principals teatres del moment. D'altres escriptors com Lluís Millà, Francesc d'A. Picas, Ramon Pàmies i Josep M. Folch i Torres seguiran el mateix camí, apareixent nous textos que augmentaran la popularitat i el reconeixement de Els Pastorets. 

Una altra fita important és l'estrena el 1916 de “Els Pastorets o l’ adveniment de l’infant Jesús” obra de Josep M. Folch i Torres, que aviat esdevingué un èxit rotund, convertint-se en el text de Pastorets més representat al nostre país.

La guerra civil, va representar una pausa dolorosa per aquestes representacions, perquè en els primers temps es van veure proscrits per la seva essència religiosa i un cop acabat el conflicte van patir la prohibició de la llengua catalana. Ben aviat, però, comencen a reaparèixer arreu les representacions de Pastorets,  assolint  una gran embranzida que els portarà fins als nostres dies com un gènere viu i de gran acceptació popular.

Josep M. Soler


Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. D'acord
Nom  
Correu-e  
Tema  
ENVIAR