III Fotoconcurs "Els meus Pastorets"


Objectiu del concurs

Crear un fons de fotografia creativa i de qualitat en relació amb els Pastorets.

Aquest fons ha de servir:

• A curt termini, per poder disposar de bones fotografies a nivell de difusió i imatge pública de Pastorets.
• A mig termini per desenvolupar una exposició sobre el “fenomen Pastorets”, amb voluntat
de ser itinerant.

• A llarg termini per documentar la trajectòria dels Pastorets.


Participants i obres

Tots els fotògrafs aficionats o professionals vinculats directa o indirectament a qualsevol grup de Pastorets que formi part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

Cada autor podrà presentar a concurs un màxim de 3 fotografies, no publicades, no premiades i originals de l’autor que les inscriu.

Cada participant podrà optar a un únic premi.


Temàtica

El Pastorets en el més ampli sentit, incloent tot el seu entorn artístic, tècnic i humà.

Les fotografies poden ser relatives a qualsevol moment, escena, situació, espai, activitat o àmbit dels Pastorets, i n’ha de reflectir el seu esperit. Es valorarà la transmissió de l’esperit de Pastorets, la creativitat i originalitat, la qualitat artística i la qualitat o dificultat tècnica de la imatge.


Procediment fotogràfic i característiques tècniques

Les imatges poden ser en color, blanc i negre o sèpia.

Poden ser fetes per qualsevol procediment tècnic i mitja: càmera convencional o digital, telèfon mòbil o altres.

Es podrà utilitzar qualsevol tècnica d’exposició o retoc.

Les imatges han de ser presentades en format digital JPG i amb alta resolució (recomanem a partir de 4300 x 3200 ppi aprox.) per tal de facilitar la seva reproducció amb bona qualitat en cas necessari.

Les imatges hauran de ser "a sang", sense emmarcats ni remarcats perimetrals.
Per raons de valoració, les fotografies no podran ser panoràmiques ni tampoc sèries.

 

Com participar

Cada obra haurà de tenir un nom de fitxer diferent, que serà considerat el nom de la foto. (Exemples: llucifer_la_mirada.jpg o entranyes.jpg o superbia_maquillantse.jpg o alterego.jpg).


Per poder participar en el concurs:


Primer pas:

S'ha d'omplir el formulari web d'inscripció utilitzant un dels següents sistemes:

Segon pas:
Les obres s’han d’enviar d'una en una a l'adreça: 
concurs.foto@pastoretsdecatalunya.cat. En cas que la fotografia sigui superior a 10 Mb, s'utilitzarà WeTransfer o similar.

 

Els concursants rebran per correu electrònic i de forma separada la confirmació de la recepció del seu formulari i de les seves fotografies.

Les fotografies es consideraran inscrites quan el concursant hagi complimentat els dos passos.


El jurat

El jurat estarà format per fotògrafs reconeguts, amb coneixement de l’àmbit de Cultura popular i una representació de la junta de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. El seu veredicte serà inapel·lable.


Calendari
Es poden presentar obres fins les 12 de la nit del dia 1 de febrer de 2016.

El jurat emetrà el seu veredicte i el resultat es farà públic a la propera Trobada de Pastorets que es durà a terme el 5 de març de 2016 a Mataró.

El premi es podrà considerar desert si el jurat considera que les obres presentades no arriben a una qualitat mínima. El resultat també serà comunicat als guanyadors, -i als grups dels que formen part- per correu electrònic.

Premis
Primer premi: 250€

Segon premi: 200€

Tercer premi: 150€

 

El jurat podrà concedir els accèssits que consideri oportuns, sense dotació econòmica.


Propietat i drets de les obres

Tot i mantenir els drets de propietat intel·lectual que legalment els hi puguin correspondre, les persones participants autoritzen específicament a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, per tal que pugui difondre, exhibir i publicar la totalitat de les fotografies presentades, sense limitació de temps ni de lloc, per qualsevol mitja, suport o format que pugi disposar –inclosa premsa-, ja sigui directament o a través de tercers. Les persones participants donen el seu consentiment per fer aquesta difusió, exhibició i publicació amb l’objectiu de posar en valor i difondre els Pastorets, així com per a la recopilació dels materials del Fotoconcurs com a part del fons que a llarg termini ha de servir per documentar històricament l’evolució dels Pastorets, a través del Centre de Documentació de Pastorets.  En tot cas les obres s’utilitzaran amb finalitats no lucratives, i l’autor rebrà la informació prèviament a la utilització de la seva creació. Totes les obres han de respectar el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig. Els participants que presenten fotografies es comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones que poden veure afectats els seus drets.

 

Disposicions finals

Els casos no previstos en les presents Bases seran resolts conjuntament pel jurat del concurs i la junta de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. El fet de participar en el concurs implica la total acceptació de les presents bases. Qualsevol dubte o consulta es pot dirigir per correu electrònic a: concurs.foto@pastoretsdecatalunya.cat

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, us notifiquem que la informació personal facilitada s’incorporarà a la base de dades de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya i es destinarà exclusivament a la gestió i activitat vinculada a aquesta entitat. La persona interessada té dret d’accedir a la informació que li concerneixi i a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte de les seves dades de caràcter personal. Per a exercir aquests drets s’ha de dirigir per escrit a la Secretaria de la entitat a través de info@pastoretsdecatalunya.cat.


Descarregar les bases en format PDF.

Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. D'acord
Nom  
Correu-e  
Tema  
ENVIAR