You are currently viewing En marxa el 5è Fotoconcurs “Els meus Pastorets”

En marxa el 5è Fotoconcurs “Els meus Pastorets”

Es poden presentar les fotografies fins el 2 de febrer i l’objectiu és triple. El primer és tenir un fons fotogràfic de qualitat per a la difusió i imatge pública dels Pastorets, el segon és la creació d’una exposició itinerant sobre el fenomen Pastorets i el tercer és documentar la trajectòria i la història dels Pastorets.

PARTICIPANTS

Tots els fotògrafs aficionats o professionals vinculats a qualsevol grup de Pastorets que formi part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

TEMÀTICA

Els Pastorets en el més ampli sentit, incloent tot el seu entorn artístic, tècnic i humà. Les fotografies poden ser relatives a qualsevol moment, escena, situació, espai, activitat o àmbit dels Pastorets, i n’ha de reflectir el seu esperit. Es valorarà la transmissió de l’esperit de Pastorets, la creativitat i originalitat, la qualitat artística i la qualitat o dificultat tècnica de la imatge.

OBRES

Cada autor podrà presentar a concurs un màxim de 3 fotografies no publicades, no premiades, originals de l’autor i sense firma (marca d’aigua). 

PROCEDIMENT FOTOGRÀFIC I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 1. Les imatges poden ser en color, blanc i negre o sèpia. 
 2. Poden ser fetes per qualsevol procediment tècnic i mitjà: càmera convencional o digital, telèfon mòbil o altres. 
 3. Es podrà utilitzar qualsevol tècnica d’exposició o retoc. 
 4. Les imatges han de ser presentades en format digital JPG i amb alta resolució (recomanem a partir de 4300 x 3200 ppp) per tal de facilitar la seva reproducció amb qualitat en cas necessari. 
 5. Per raons de valoració, les fotografies no podran ser panoràmiques ni tampoc sèries. 

COM PARTICIPAR

 1. Cada obra haurà de tenir un nom de fitxer diferent. Per enviar-les s’ha de complimentar el present formulari web, adjuntar-hi els fitxers de les fotografies i enviar-ho: https://forms.gle/WiUEoBXoDBACeQnY9 

  Els concursants rebran per correu electrònic la confirmació de la recepció d’aquest formulari i de les seves fotografies. 

  En cas de no poder enviar les fotografies a través del formulari es podrà fer l’enviament per correu postal:

  Coordinadora de Pastorets de Catalunya – La Riera, 110-120 – Mataró 08301 

  www.pastoretsdecatalunya.cat – info@pastoretsdecatalunya.cat

EL JURAT

El jurat estarà format per fotògrafs reconeguts, amb coneixement de l’àmbit de Cultura Popular i una representació de la junta de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. El seu veredicte serà inapel·lable. 

CALENDARI

 1. Es poden presentar obres fins el dia 2 de febrer de 2020 a les 12 de la nit. 
 2. El jurat emetrà el seu veredicte i el resultat es farà públic al IV Congrés de Pastorets la propera Trobada de Pastorets que es celebrarà el dia 14 de març de 2020, a L’Espluga de Francolí. 
 3. El premi es podrà declarar desert si el jurat considera que les obres presentades no arriben a una qualitat mínima.
 4. El resultat també serà comunicat als guanyadors, i als grups dels que formen part, per correu electrònic.

PREMIS

Primer premi: 300€ 

Segon premi: 250€ 

Tercer premi: 200€ 

El jurat podrà concedir els accèssits que consideri oportú, sense dotació econòmica. 

PROPIETAT I DRETS DE LES OBRES

Tot i mantenir els drets de propietat intel·lectual que legalment els hi puguin correspondre, les persones participants autoritzen específicament a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, per tal que pugui difondre, exhibir i publicar la totalitat de les fotografies presentades, sense limitació de temps ni de lloc, per qualsevol mitjà, suport o format que pugi disposar –inclosa premsa- , ja sigui directament o a través de tercers. 

Les persones participants donen el seu consentiment per fer aquesta difusió, exhibició i publicació amb l’objectiu de posar en valor i difondre els Pastorets, així com per a la recopilació dels materials del Fotoconcurs com a part del fons que, a llarg termini, ha de servir per documentar històricament l’evolució dels Pastorets, a través del Centre de Documentació de Pastorets. 

En tot cas les obres s’utilitzaran amb finalitats no lucratives. 

Totes les obres han de respectar el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig. Els participants que presenten fotografies es comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones que poden veure afectats els seus drets. 

DISPOSICIONS FINALS

Els casos no previstos en les presents Bases seran resolts conjuntament pel jurat del concurs i la junta de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. 

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació de les presents bases. 

Qualsevol dubte o consulta es pot dirigir per correu electrònic a: concurs.foto.pastorets@gmail.com 

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, us informem que les dades personals facilitades s’incorporaran a la base dades de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya i es destinaran exclusivament a la gestió i activitat vinculada a aquesta entitat. La persona interessada té dret d’accedir a la informació que li concerneixi i a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte de les seves dades de caràcter personal. Per a exercir aquests drets s’ha de dirigir per escrit a la Secretaria de la entitat a través de info@pastoretsdecatalunya.cat.