You are currently viewing Es troba una referència als Pastorets del segle XVII

Es troba una referència als Pastorets del segle XVII

Es tracta d’un decret de prohibició de l’any 1678 del Bisbe de Barcelona

Si fins ara la referència més antiga dels Pastorets de la qual es tenia constància data de l’11 de febrer de 1721, ara s’ha descobert una referència prèvia. Es tracta d’un decret de prohibició datat del 24 de març de 1678 i signat pel bisbe de Barcelona, Alonso de  Sotomayor, en el qual es prohibeixen representacions teatrals durant diverses festivitats, entre elles Els Pastorets. Exactament el text diu: (…) “havent expressament prohibit les representacions dels Pastorets en la nit de Nadal, i en els dies de l’Octava de Corpus, i Setmana Santa les representacions tocants a la institució del Santíssim Sagrament i de la Passió Sacrosanta de Crist Redemptor nostre, que en diferents Parròquies del nostre Bisbat s’acostumaven a representar, no per això algunes persones de la present Ciutat han deixat d’intentar voler fer semblants presentacions.” (…)

El text es troba a l’Arxiu Diocesà de  Barcelona dins la sèrie Registrum Communium, on quedaven anotades totes aquelles decisions preses pel bisbe que afectessin una parròquia o tot el bisbat. El mateix escrit també recull prohibicions d’altres representacions similars com és el cas de les Passions o d’altres representacions dins l’església durant diverses festivitats, segons explica Nicolau Guanyabens, director del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró.

La troballa feta per l’historiador Hèctor López s’ha fet en el marc de la recerca del llibret dels Pastorets més antic datat del 1766 que es conserva al Museu Arxiu, que ha estat estudiat pel filòleg Jordi Malé, i que ara mateix està exposat al Museu de Mataró en el marc de l’exposició commemorativa dels cent anys dels Pastorets de Mataró.

Referència a les Balears

D’altra banda, i pel que fa a les Illes Balears la referència més antiga que es troba del terme “Pastorelles” (equivalent balear als Pastorets) apareix a la documentació del Bisbe de Mallorca, Diego Arnedo, entre els 1562 i el 1564, segons es recull al Diccionari del Teatre a les Illes Balears, dirigit per Joan Mas i Vives. L’entrada Pastorells també remarca que la denominació Pastorelles “devia fer referència a un gènere literari, sinònim de “comèdia de Nadal”.