You are currently viewing Descoberta la referència més antiga dels Pastorets
Registros de la Real Audiencia del Archivo de la Corona de Aragón.

Descoberta la referència més antiga dels Pastorets

Data del 1721, és en català i està localitzada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó

La troballa l’ha fet l’historiador mataroní, Joan Giménez Blasco

L’historiador mataroní Joan Giménez Blasco ha realitzat una important troballa sobre els Pastorets. Es tracta de la prova documental més antiga sobre el fenomen dels Pastorets i data de l’any 1721, concretament de l’11 de febrer. El document que es troba a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Reial Audiència, registres 130 – 376) està redactat en castellà, però sol•licita l’autorització per dur a terme les representacions dels “Pastorets” (escrit en català). El document sol•licita la presència d’un “agutzil” durant les representacions de Pastorets per vetllar que el “bullici” i concurrència de públic pugui ocasionar. Textualment demana que “se conceda esta licencia osando de ella en la conformidad, que los años pasados en que ya se ha representado como también en este durante las Navidades Los Pastorets concurriendo siempre en cualquiera de estas representaciones un alguazil a excusar toda quiebra y pendencia que el bullicio y concurso de las gentes suele ocasionar”. 

D’aquesta troballa històrica cal remarcar dos elements. Per un costat el fet que es mencionen les representacions d’anys anteriors fet que fa pensar que els Pastorets ja són quelcom consolidat. D’altra banda, també cal destacar que els Pastorets es mencionen en català i no en castellà, de forma traduïda tal i com si que es fa amb el “Bayle de Buda” de “Carnestolendas” (referint-se a Carnestoltes) pel qual també es demana llicencia al mateix document. Cal tenir en compte que l’any 1721 s’havia establert definitivament el mandat dels Borbons i que possiblement, i com a conseqüència de la repressió i el control dels usos i costums catalans calia demanar aquest permís. En aquella època s’havia prohibit, entre d’altres, l’ús de màscares de carnestoltes al carrer o els balls de disfresses públics. 

Antecedents

Fins ara, abans d’aquesta descoberta de Giménez, la referència més antiga documentada de representacions dels Pastorets datava de finals del segle XVIII, concretament a l’obra Calaix de sastre del Baró de Maldà (1746-1819). Els textos més antics de representacions daten de finals del segle XVIII i porten per títol comèdia famosa, Los zelos de San Josef”, original de D. Cristoval de Monroy y Silva, i El cascabel del demonio. Auto al nacimiento de CRHISTO nuestro Señor”. Ambdós estan escrits en castellà, editats a Sevilla, es conserven a l’Arxiu Comarcal del Bages i es té constància que es representaven l’any 1813 a l’Hospital de Sant Andreu de Manresa. El primer text que es conserva editat a Catalunya data de l’any 1844. Van ser impresos a Igualada i porten per títol “Los pastorcillos en Belén ó sea el Nacimiento de Jesucristo”. 

La Coordinadora

La Coordinadora de Pastoretes de Catalunya es va fundar l’any 2007 per aglutinar els grups que representen Pastorets arreu de Catalunya. És una federació d’entitats que té com a objectiu establir un espai de relació i intercanvi entre els diferents grups responsables de les representacions de Pastorets, donar difusió als Pastorets com a element patrimonial de la nostra cultura, potenciar la formació i estudiar i fomentar la recerca del fenomen Pastorets.