Els Pastorets (Rubí) Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús de: Josep M. Folch i Torres