Els Pastorets de Pals La Flor de Nadal de: Francesc A. Picas