Els Pastorets del Clot La Flor de Nadal de: Text adaptat de Francesc d'Assís Picas